O firmie

Hurtownie Elektryczne KOPEL rozpoczeły działalność handlową w 1988 roku jako Kopel - Kooperacja s. c., stawiając sobie za cel być lepszym od konkurencji. Od tamtej pory pracy zespołu przyświeca hasło – sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wolny rynek. Wszelkie działania zostały podporządkowane temu, aby pozyskane środki były w zdecydowanej części reinwestowane, co pozwoliło na dynamiczny rozwój. KOPEL z rodzinnej firmy stał się nowoczesną, wielooddziałową hurtownią, wyłącznie z polskim kapitałem.

W czerwcu 2001 roku Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł i siedzibą w Toruniu, przy ul. Polnej 107 przejęła działalność handlową Kopel - Kooperacja s.c. Prezesem Zarządu nowo powstałej Spółki został Zbigniew Srokowski, założyciel i właściciel firmy.

W obecnej chwili Hurtownie Elektryczne KOPEL sp. z o.o. są liderem w swojej branży. Posiadają na terenie Polski dwadzieścia pięć oddziałów oraz powiązany kapitałowo oddział w Wilnie na Litwie. Wysokie obroty firmy i pewna pozycja na rynku gwarantują korzystne warunki u dostawców, a co za tym idzie, niskie ceny finalne dla naszych Klientów.

Ceny podane w sklepie internetowym eKopel  obowiązują wyłącznie w sprzedaży internetowej.